Energia słoneczna to najszerzej dostępne odnawialne źródło energii na Świecie. Każdego dnia do powierzchni naszej planety dostarczana jest w ilości wystarczającej, by zaspokoić nasze potrzeby energetyczne na rok. Każdy z nas może wykorzystać choć część tej energii do potrzeb własnego domu! Podstawowymi sposobami zamiany światła słonecznego na formę którą możemy użyteczną w każdym gospodarstwie są kolektory słoneczne produkujące ciepło do wspomagania produkcji wody użytkowej i ogrzewania, oraz ogniwa fotowoltaiczne produkujące prąd elektryczny.

Dofinansowania, pozwalające na zmniejszenie kosztów inwestycji, sprawiają że te formy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pozwalają w coraz większym stopniu na uniezależnienie się od wzrastających cen energii ze źródeł konwencjonalnych.