top-phones
finansowanie 05

173524 2.2

Grupy pompowe z zestawem instalacyjnym i akcesoriami to produkt z serii inteligentnych systemów ogrzewania. Jest to nowe rozwiązanie, które umożliwia szybki i estetyczny montaż. W zależności od serii grup pompowych mogą one mieć zastosowanie przy CWU, ogrzewaniu grzejnikowym, podłogowym, obiegu kotłowym, a także przy wentylacji czy instalacji basenu. Poszczególne grupy pomp mogą być łączone w jedną sieć z grupami oraz kontrolerami innych serii.

Przy wykorzystaniu w projekcie grup pompowych serii OZ nie trzeba dokonywać wyboru kontrolera w celu zapewnienia prawidłowej pracy obwodów. Wystarczy wybrać grupę na zasadzie praca – bezpośrednia, z zaworem mieszania na linii zasilania lub z zaworem mieszania na linii powrotnej. Wszystkie możliwe zadania dla grup są już w programie sterownika, jak również została uwzględniona ich praca według zadanych priorytetów.

Sporządzając specyfikację kotłowni z użyciem grup pompowych serii OZ oprócz samych grup należy dodać czujniki , znajdujące się poza grupami, na przykład – czujnik zasobnika CWU lub czujnik płyty ogrzewania podłogowego, przewód do łączenia grup w sieć, przewód elektryczny do podłączenia grup do sieci elektrycznej. Dzięki temu, że połączenia elektryczne pomp i zaworów występują w obrębie grupy to osobny przewód w celu ich połączenia jest niepotrzebny. Zbędne jest również poszukiwanie miejsca do instalacji samych sterowników.

Grupy z serii OZ zaprojektowano w taki sposób, aby do minimum ograniczyć konieczność montażu przewodów elektrycznych. Do jednej grupy wystarczy doprowadzić jeden przewód z rozdzielni elektrycznej, a pozostałe podłączenia elektryczne (zawór, pompa, sterownik) odbywają się w obrębie grupy. Czujniki temperatury na linii zasilania i linii powrotnej są już zamontowane w grupie. Unikamy w ten sposób poszukiwania miejsca oraz dodatkowej instalacji elektrycznej.

Grupy pompowe z serii OZ nie wymagają specjalnych kwalifikacji do wyregulowania sieci. Zawarte w menu zdefiniowane programy np. „ogrzewanie podłogowe” tworzą automatycznie ustawienia podstawowe, odpowiednie dla wybranego rodzaju ogrzewania. W ten sposób konfiguracja staje się znacznie prostsza i eliminuje możliwość ustawienia błędnych parametrów dla danego typu układu. Menu ustawień serwisowych jest zabezpieczone przed przypadkowym wejściem użytkownika, co wyklucza możliwość zmiany ustawień wykonanych przez inżyniera serwisu.

Intuicyjnie menu użytkownika pozbawione jest zbędnych funkcji, posiada niezbędne ustawienia zapewniające komfort i oszczędność energii. Menu szybkiego dostępu pozwala na szybkie ustawienia i wprowadzanie zmian w najczęściej używanych funkcjach. Ustawienia komfortowe zostały stworzone pod kątem oszczędności energii. Tryb „ECO”, „Wakacje”, „Zima/Lato”. Harmonogram ogrzewania został rozpisany na godziny, dni i tygodnie.

Zestawy instalacyjne – seria kompaktowych kolektorów połączonych ze sprzęgłem hydraulicznym w izolacji EPP. Produkowane są wyłącznie ze stali walcowanej na zimno i bezszwowej rury grubościennej.

Grupy pompowe producenta OLE-PRO są dostępne w różnych seriach, zróżnicowanych zaworami, zastosowaniem oraz opcją łączenia z grupami pomp innych serii:

- OZH - grupy bezpośrednie, bez zaworu mieszającego z wbudowanym kontrolerem. Można je łączyć w jedną sieć z grupami serii OZ oraz z kontrolerami serii OFC. Mają zastosowanie przy CWU, wentylacji, basenie oraz ogrzewaniu grzejnikowym.

- OZM – grupy z trójdrogowym zaworem mieszającym i wbudowanym kontrolerem. Można je łączyć w jedną sieć z grupami serii OZ oraz kontrolerami serii OFC. Mają zastosowanie przy ogrzewaniu grzejnikowym, ogrzewaniu podłogowym oraz obiegu kotłowym.

- OT – nowoczesne grupy pompowe z elektronicznym wskaźnikiem temperatury. Nie potrzebują dodatkowych połączeń elektrycznych, zabezpieczają precyzyjne wskazanie temperatury. Można je łączyć w jedną sieć z grupami serii OT oraz z kontrolerami serii OFC.

- OTH – grupy bezpośrednie bez zaworu mieszającego. Mają zastosowanie przy CWU, ogrzewaniu grzejnikowym, wentylacji oraz basenie.

- OTM – grupy z trójdrogowym zaworem mieszającym na linii zasilania. Mają zastosowanie przy ogrzewaniu grzejnikowym oraz podłogowym.

- OS – kompaktowe grupy pompowe w izolacji EPP.

- OSH – grupy bezpośrednie bez zaworu mieszającego. Mają zastosowanie przy CWU, ogrzewaniu grzejnikowym, wentylacji oraz basenie.

- OSM – grupy z trójdrogowym zaworem mieszającym na linii zasilania. Mają zastosowanie przy ogrzewaniu grzejnikowym oraz podłogowym.

- OE – kompaktowe grupy pompowe bez izolacji.

- OEH – grupy bezpośrednie bez zaworu mieszającego. Mają zastosowanie przy CWU, ogrzewaniu grzejnikowym, wentylacji oraz basenie.

- OEM – grupy z trójdrogowym zaworem mieszającym na linii zasilania. Mają zastosowanie przy ogrzewaniu grzejnikowym oraz podłogowym.

Początek strony