top-phones
finansowanie 05

Kotłownia gazowa w Volvo Truck Center

Laboratorium drogowe

Instalacja solarna składająca się z 65 szt. kolektora próżniowego Vitosol 200-T pozwala na efektywne wspomaganie ogrzewanie basenu przez cały rok

Rozdzialacz obiegów grzewczych o obiekcie przemysłowym

Gliwice - AmePlus

Gazowe absorpcyjne urządzenia Robur w swoim działaniu opierają się na patencie Alberta Einsteina i Leo Szilarda z 1930 roku dotyczącego urządzenia chłodniczego, które ma możliwość przenoszenia energii cieplnej z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o temperaturze wyższej dzięki m.in. różnicy ciśnień, różnicy gęstości, zastosowaniu absorbentu oraz dostarczenia ciepła, np. poprzez spalanie gazu czy podłączenie elektrycznego elementu grzejnego. Urządzenie opatentowane przez Einsteina pracuje dzięki przemianom termodynamicznym zachodzącym w układzie, nie potrzebuje do tego celu żadnych części mechanicznych, a urządzenia Robur w pełni wykorzystują wiedzę zawartą w patencie.

Urządzenia Robur zaprojektowane są z myślą o maksymalnej efektywności i niskich kosztach eksploatacji. Wykorzystują gaz jako paliwo i dzięki zjawisku absorpcji pozyskują ciepło z dolnego źródła ciepła (powietrze, grunt, woda). Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej z otoczenia zapewnia nawet do 40% redukcji kosztów eksploatacji oraz niższą emisję CO2 do atmosfery w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych.

Zalety:

  • niskie koszty eksploatacji oraz redukcja emisji substancji szkodliwych do otoczenia,
  • zredukowane do minimum zapotrzebowanie na energię elektryczną,
  • podnoszenie klasy energetycznej budynków dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej oraz gazu jako paliwa,
  • zewnętrzna instalacja urządzeń pozwala na zredukowanie wielkości pomieszczenia technicznego,
  • zwiększenie efektywności całkowitej systemu grzewczego zarówno w budynkach nowo budowanych jak również modernizowanych, w systemach opartych wyłącznie na pompach ciepła oraz układach biwalentnych, w których pompy ciepła współpracują z klasycznymi źródłami ciepła,
  • emisje zanieczyszczeń znajdują się poniżej ograniczeń ustalonych przez certyfikat Blue Angel (www.blauer- -engel.de),
  • parametry techniczne przetestowane i zatwierdzone przez ENEA, DVGWForschungsstelle, VDE oraz California Energy Commision.
Początek strony