top-phones
finansowanie 05

Serwis Boniterm 24/7

Serwis Boniterm 24/7

Dokonujemy również oceny technicznej kotłowni pod kontem jej modernizacji. Sprawdzamy stan techniczny poszczególnych elementów systemu grzewczego, dokonujemy pomiarów jego wydajności i energooszczędności. W przypadku kotłów na paliwa stałe sprawdzamy również czy spełnia on standardy emisji. Następnie nasz zespół przygotowuje propozycję modernizacji – wymiany poszczególnych elementów systemu lub zastosowanie nowego rozwiązania.

Na podstawie przedstawionego kosztorysu wraz z proponowanym terminem realizacji, Klient podejmuje decyzję o podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac modernizacyjnych.

 

 

W razie awarii jesteśmy dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Telefon alarmowy:
icon-phone

58 765 94 50


Początek strony